Andrahandsuthyrning

Vill du hyra ut i andra hand p.g.a. arbete, studie på annan ort, sambotest eller liknande skäl, så skall du skriftligen ansöka om tillstånd hos styrelsen.

I ansökan ska framgå personnummer på den/de som ska hyra bostaden i andra hand samt under vilken tidsperiod som andrahandsuthyrningen ska ske. Vidare ska ansökan innehålla anledning till andrahandsuthyrningen.

Styrelsen beviljar endast andrahandsuthyrning i 1 år om giltiga skäl finns och kan styrkas.

Styrelsen meddelar sitt beslut skriftligen genom utdrag ur styrelseprotokoll.

Lämna ett svar