Avfall

Föreningen har avtal med Stockholm Vatten och Avfall. Utanför varje hus finns skåp med två eller flera inkast för sopor.

Matavfall
Två kärl är avsedda för komposterbart avfall, i skåpen utanför nr 21 och 26. Dessa behållare är märkta med symbol för matavfall och töms två gånger i veckan. Papperspåsar ingår i avtalet och finns placerade ovanpå postboxar i alla trapphus, där de fylls på efterhand. Även boende i till exempel studior hämtar papperspåsar där. Det går även bra att använda papperspåsar för frukt och grönt från mataffären. Plastpåsar får inte användas.

Övrigt avfall
Inkast som inte är märkta för matavfall används för övriga sopor. Ej komposterbart avfall töms en gång i veckan.

Återvinningsstationer i närheten
Det finns gott om återvinningsstationer i föreningens närområde, för förpackningar av papper, glas, plast och metall samt tidningar. Använd gärna dem för att minska mängden sopor och kostnader för föreningen:

Korsningen Sparreholmsvägen/Tussmötevägen (på vägen mot buss till Älvsjö från Tussmötevägen/ i närheten av Konsum, Östberga)

Korsningen Tussmötevägen 221/Bandhagsvägen (på vägen mot ICA Bea)

Korsningen Sågverksgatan/Korsnäsvägen (på vägen mot t-bana Stureby)

Och förstås återvinningscentralen i Östberga, som vi har så nära till!

Återvinningscentraler Stockholm | Stockholm Vatten och Avfall

Hitta en återvinningsstation – Förpacknings- och tidningsinsamlingen, FTI (ftiab.se)