Kontakt

Vid fel i fastigheten

Vid fel i fastigheten kontakta Bredablick förvaltning. Du når dem på telefon 010-177 59 00, vardagar 07.00-16.00, övrig tid kopplas du vidare till deras fastighetsjour. www.bredablickgruppen.se/forvaltning/felanmalan

Kontakt med styrelsen

Om du vill komma i kontakt med styrelsen når du oss via föreningens e-postadress

Styrelsen i akuta fall

Det finns vissa tillfällen när styrelsen behöver veta och agera direkt, även vid fel i fastigheten.

Vid häftiga skyfall behöver vi som bor i föreningen ibland ge oss ut och rensa i brunnarna på Bjulevägen. Det är för att förhindra att källarnedgångarna på baksidan av hus 26-28 och källaren blir översvämmade. Vi har ett dräneringssystem runt huset som larmar i källaren i 26 om något är fel med pumparna.

Detta är två tillfällen när vi i styrelsen behöver veta och agera direkt. Därför finns en grupp i Messenger, Brf Sturebyhöjden – akut, som du snabbt kan komma i kontakt med oss med flera grannar, på. Kontakta styrelsen för att ansluta till den, om du inte redan är med.

Postadress till föreningen:

Brf Sturebyhöjden

Bjulevägen 16, 1/2tr ned
122 41 Enskede

Kontakt med grannar via Facebook

Du når grannarna enkelt genom föreningens gemensamma Facebook-konto:
Facebookgruppen Brf Sturebyhöjden