Renovering och ombyggnation

Planerar du att renovera eller bygga om lägenheten?

Kontakta styrelsen innan arbetet påbörjas, eftersom vissa arbeten måste godkännas av eventuellt både styrelse och byggnadsnämnd.

Begär alltid ordentlig dokumentation av arbetet efter att renovering och ombyggnation har slutförts, både för din och nästa ägares skull.