Föreningen

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Sturebyhöjden registrerades hos Bolagsverket 2001-10-26 och fastigheterna förvärvades 2002-06-03.

Fakta om fastigheterna

Samtliga byggnader stod färdiga år 1950. Brf Sturebyhöjden består av 4 st flerbostadshus i 3 st våningsplan. Byggnaderna är uppdelade enligt följande fastighetsbeteckningar, kv:

Cirkelsågen 6 med adress Bjulevägen 14-18 och Bjulevägen 20-24

Masoniten 2 med adress Bjulevägen 21-23

Kärnvirket 1 med adress Bjulevägen 26-28