Försäljning av bostadsrätt

Innan en försäljning är genomförd skall styrelsen godkänna den/de nya medlemmarna.

Detta sköts vanligtvis i kontakter mellan mäklaren och styrelsens ordförande efter beslut i styrelsen.