Ordinarie stämma och städdag den 6’e maj!

Ordinarie stämma 2012 kommer att hållas söndagen den 6’e maj i lokalen Bjulevägen 21 klockan 15.00. På mötet kommer vi även att ge information angående planerna på stambytet och hur ett sånt kan gå tillväga beroende på vilken typ av stambyte man väljer.

Vill man nominera en kandidat för styrelsearbete sker detta till valberedningen genom att maila till brfsturebyhojden@gmail.com

Vårens städdag kommer att ske på samma dag, innan mötet. Mer information kommer om detta!

Mvh
Styrelsen