Extra stämma inför stambyte

Med anledning av att planeringen kring stambytet tagit fart, utlyser styrelsen tid för en Extra stämma.

Denna extra stämma kommer att bli den 17 september kl 19.00 i lokalen på baksidan av Bjulevägen 23.

Under denna stämma kommer projektledare från SBC att presentera viktig information om stambytet (tidsplan, kostnader, standardutförande av badrum o s v)och ett formellt beslut om stambyte kommer att tas, vilket gör att det är av yttersta vikt att samtliga medlemmar deltar.

De som ej kan delta vid denna tidpunkt, kommer att bli kontaktade vid senare tillfälle, då vi måste ha in röster från alla medlemmar.

 

Boka in detta i kalendern redan nu!

 

Väl mött.

Styrelsen