Extrastämman 24 sept

Vi vill passa på att tacka för den goda uppslutningen på den extra stämma som hölls den 24 september.

Anledningen till att vi kallat till denna extra stämma var att vi skulle rösta igenom ett beslut om vi ska genomföra ett stambyte eller inte. De närvarande medlemmarna röstade enhälligt ja till ett stambyte.

På stämman fanns projektledare och jurist från SBC närvarande, vilka ska vägleda oss genom det kommande stambytet. De kunde svara på frågor som medlemmar hade och visade bilder från ett pågående stambyte från Atlasbacken i Nacka.

Vi vill påminnna de medlemmar som ej kunde närvara på stämman att senast den 6 okt lämna in sin röst i föreningens brevlåda på Bjulevägen 16. Om någon bostadsrättshavare inte går med på beslutet om stambyte måste frågan tas upp i hyresnämnden. Där kommer bostadsrättshavaren anges som en motpart i föreningens ansökan, och kallas till hyresnämnden.

Styrelsen