Nya roller i styrelsen

Från och med november i år går Raimund Schäffler in som ordförande i styrelsen, istället för Kiki J:son Lindh, som istället blir ledamot.

Sofia Cederberg träder ur styrelsen som firmatecknare, p g a flytt, och Carina Christiansson ( tidigare suppleant) träder in i som ny firmatecknare och ledamot.

Övriga uppdrag för resterande styrelsemedlemmar, fortsätter som tidigare, se lista.