Bra jobbat och tvättcylindrar

Tack till alla som deltog på städdagen, ni gjorde ett fantastiskt jobb!

Våra gröna ytor ser betydligt bättre ut efter helgens arbete.

Under städdagen passade vi även på att rensa bokningstavlorna vid tvättstugorna från alla bokningscylindrar, så att vi kan få bort alla cylindrar som inte används.
Alla cylindrar som plockades bort ligger i en behållare under tavlan i några dagar framöver, sen kastas de. Om du glömde ta bort din cylinder innan städdagen och saknar den så leta i behållaren, innan den försvinner!

Saknar du en bokningscylinder helt och hållet, kan du kontakta oss i styrelsen på brfsturebyhojden@gmail.com, för att köpa en ny till en kostnad av 250 kr.

 

Hälsningar Styrelsen